Privacyverklaring

Transflex Personeelsdiensten B.V.

Transflex Personeelsdiensten B.V., gevestigd aan Fascinatio Boulevard 252 3065WB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fascinatio Boulevard 252
3065WB Rotterdam

T. 010 27 070 97
E.
info@transflex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transflex Personeelsdiensten B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Transflex Personeelsdiensten B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN) *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan|
 • Videosollicitatie *Indien je een video sollicitatie verzendt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Transflex Personeelsdiensten B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Arbeidsbemiddeling waaronder werving & selectie, uitzenden, payroll en detachering
 • Verzenden van vacatures & nieuwsbrieven
 • Verzenden van informatie over producten en diensten van Transflex Personeelsdiensten B.V.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Transflex Personeelsdiensten B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het registreren van jouw uren en het afhandelen van jouw betaling
 • Transflex Personeelsdiensten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Transflex Personeelsdiensten B.V.neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transflex Personeelsdiensten B.V. )  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Transflex Personeelsdiensten B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  Type situatie    
  Bij uitschrijving
maar niet gewerkt
Bij uitschrijving en
wel gewerkt
Ingeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contact
Type gegevens      
Werknemer gegevens (NAW, BSN, IBAN) 4 weken 5 jaar 1 jaar
Sollicitatie/bemiddelingsgegevens 4 weken 4 weken 1 jaar
Overige persoonsgegevens 4 weken 4 weken 1 jaar
Verzuimgegevens NVT 2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
NVT
Fiscale gegevens NVT 7 jaar NVT


Delen van persoonsgegevens met derden

Transflex Personeelsdiensten B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Transflex Personeelsdiensten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Transflex Personeelsdiensten B.V. jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Transflex Personeelsdiensten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Transflex Personeelsdiensten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Bedrijf
DoubleClick Google
Typekit Adobe
Google Analytics Google
GA Audiences Google


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Transflex Personeelsdiensten B.V.en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@transflex.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Transflex Personeelsdiensten B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transflex Personeelsdiensten B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op telefoonnummer 010 27 070 97 of via info@transflex.nl